Algemene Voorwaarden & Huisregels

Algemene voorwaarden Fysiotherapie VitalBody

Indien u een afspraak maakt voor een fysiotherapeutisch consult, dan zal de fysiotherapeut tijdens uw eerste bezoek een onderzoek uitvoeren en bepalen of een behandeling noodzakelijk is. Dit consult zal 20-30 minuten duren. Naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld.

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

 1. Neem uw legitimatiebewijs en verzekeringspasje mee tijdens het eerste bezoek.
 2. Cliënten dienen zich te gedragen volgens de algemeen geldende

(fatsoens-) normen en waarden. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen.

 1. Fysiotherapie zit niet in het basispakket van de zorgverzekeraars (met uitzondering van een aantal chronische indicaties, zie hier –> https://www.independer.nl/fysiotherapie/info/chronische-aandoeningenlijst.aspx).

Het zit wel in de meeste aanvullende verzekeringen, maar soms met een beperkt aantal behandelingen. Als u over deze limiet komt, moet u de overige behandelingen zelf betalen. Fysiotherapie VitalBody kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van het aantal behandelingen waarvoor u verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar of kijk in uw polisvoorwaarden. Fysiotherapie VitalBody heeft contracten met veel zorgverzekeraars. Zie hier. (moet nog een overzicht komen van zorgverzekeraars waar we een contract mee hebben.

 1. Wij stellen het op prijs als u in de gehele praktijkruimte geen gebruik maakt van uw mobiele telefoon. Gaarne uw telefoon op ‘stil’ zetten.

 2. U bent vrij in uw keuze van fysiotherapeut. Wel is het zo dat een ieder van ons zijn eigen specialisaties heeft. Vraag hiernaar en geef eventueel aan of u een specifieke verwijzing heeft.

 3. Veranderingen van afspraken kunt u telefonisch regelen (020-358 38 06), per e-mail (info@fysiovb.nl) of via onze WhatsApp service06-53200494

 4. Bij verhindering, dient u ten minste 24 uur van tevoren af te bellen. De behandeling zal dan niet in rekening worden gebracht. Als u dezelfde dag dat u de afspraak heeft afbelt, zijn wij helaas genoodzaakt de gereserveerde tijd bij u in rekening te brengen.

 5. Bij het betreden van de oefenruimte verzoeken wij u (sport) schoeisel te gebruiken, die u niet buiten gebruikt. Een handdoek is verplicht bij het gebruik maken van de oefenruimte. Tevens vragen wij u de oefentoestellen schoon te maken na gebruik.

 6. In de praktijk geldt een algeheel rookverbod.

 7. Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG wet van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt. De medewerkers van Fysiotherapie VitalBody gaan zorgvuldig om het deze gegevens en houden zich hierbij aan deze wettelijke regels. Zie ook ‘privacy’. (zie document Privacy)

 8. Fysiotherapie VitalBody is aangesloten bij het KNGF, NVHT, VvOCM, Claudicationet. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen.

 9. Cliënten dienen aan te geven of zij verzekerd zijn, bij welke maatschappij, onder welk nummer en of zij een aanvullende verzekering hebben. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij contracten mee hebben. Indien de cliënt een restitutiepolis heeft of achteraf blijkt dat hij niet voor deze zorg verzekerd is of meer behandelingen heeft gehad dan door zijn verzekering wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht aan de wettelijke vertegenwoordigers. Bij niet-betaling door de patiënt binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur, of oninbaar blijken van de bank/giro machtiging, is de patiënt van rechtswege in verzuim en kan Fysiotherapie VitalBody incassomaatregelen treffen jegens de patiënt dan wel derden hiermee belasten. Alle met het incasso van de factuurbedragen gemoeide kosten, komen voor rekening van de patiënt.

 10. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de AVG.

 11. Klachtenregeling: Fysiotherapie VitalBody is aangesloten bij het KNGF en de fysiotherapeuten zijn als Registerfysiotherapeut geregistreerd. Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. Zie onze ‘klachtenregeling’ (zie document klachtenregeling). Een brochure hierover vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.

 12. Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking of een klacht, dan vragen wij u dat kenbaar te maken bij uw fysiotherapeut.

 

Huisregels Fysiotherapie VitalBody

Er zijn door de praktijk huisregels opgesteld om incidenten, ongelukken en verwarring te voorkomen. Op deze manier hopen wij voor zowel de cliënten, bezoekers en medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te behouden

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Cliënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens)normen en waarden te gedragen;
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand;
 • Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen;
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn;
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein;
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat;
 • Bij uw eerste bezoek aan de fysiotherapeut wordt u verzocht een geldig legitimatiebewijs, een eventuele verwijsbrief en een handdoek mee te brengen.
 • Houdt u rekening met andere cliënten die samen met u wachten op uw fysiotherapeut;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan in de praktijk, tenzij deze nodig zijn om mobiel te blijven. (KNGF geleidehond, hulphond);
 • Een afspraak afbellen kan tot 24 uur van tevoren, daarna wordt  75% van het normale behandeltarief aan u doorberekend. Hiervoor ontvangt u een nota die niet bij uw verzekeraar in rekening kan worden gebracht. In het weekend kunt u zich afmelden door in te spreken op onze voicemail.
 • Het is prettig als (sterke) lichaamsgeuren vermeden worden;
 • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instanties (politie, brandweer en ambulancepersoneel) op te volgen.

Wij raden u aan om van te voren de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekeraar te raadplegen.

Een tarievenlijst van onze diensten vindt u in onze wachtruimten en op deze website.

Translate »
×